Regulament Beneficii & Premii Bransylvania NFTs

 

Beneficiile și Premiile Bransylvania NFTs sunt acordate de S.C. ALCO ROM S.R.L. cu sediul în comuna Mărtinești, nr. 165 C, județul Satu-Mare, având CUI 3895180.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Deținătorii Bransylvania NFTs sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului, potrivit celor menționate mai jos.

Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, online sau sunând la numărul de telefon 0751 629 041.

Premiile & Beneficiile se acordă doar deținătorilor de Bransylvania NFTs, cu vârsta 18+.

 

 • Primii 1969 deținători de BRANSYLVANIA NFTs primesc o sticlă prețioasă BRAN, pictată manual cu tematică BRANSYLVANIA NFTs – model unicat, în cinstea anului de lansare a brandului Distileriile Bran.

 

 • în momentul achiziționării unuia sau mai multe Bransylvania NFT, de pe https://xoxno.com/buy/BRAN/bransylvania, fiecare deținător va trimite datele personale de contact (Nume, Prenume, număr de telefon), adresa de livrare, precum și numărul NFT-ului, însoțit de @herotag, pe adresa de email contact@distileriilebran.ro, pentru a intra în posesia sticlelor BRAN în ediție limitată.
 • numărul de sticle oferite variază în funcție de numărul de NFTs deținute; colecția este formată din 5 sticle diferite, acestea putând fi colectate complet, în momentul deținerii a minim 5 NFTs.
 • un deținător de Bransylvania NFTs nu va primi 2 sticle de colecție identice, decât după ce va depăși numărul de minim 5 NFTs deținute.
 • doar primii 1969 deținători Bransylvania NFTs vor intra în posesia colecției de sticle Bransylvania 1969.

 

 • Fiecare deținător de Bransylvania NFT beneficiază de 25% REDUCERE pe viață, la fiecare comandă de pe www.distileriilebran.ro.

 

 • pe tot parcursul deținerii unui Bransylvania NFTs, fiecare comandă de pe distileriilebran.ro va beneficia de 25% REDUCERE din prețul comenzii
 • în momentul plasării comenzi, fiecare deținător va trece, în secțiunea de Observații, numărul NFT-ului și @herotagul, atașând și o copie după buletin pentru emiterea facturii.
 • în momentul plasării comenzii, reducerea se va aplica automat.

 

 • Vom alege, aleatoriu, câte 2 ambasadori pentru fiecare festival la care BRAN este prezent. • 7 dintre deținători vor beneficia de o croazieră în Bahamas pe Celebrity Cruises și o vizită de 2 zile la inaugurarea filialei Distileriile Bran din Miami, pentru a trăi experiența worldwide.

 

 • în momentul vânzării integrale a celor 11.000 NFT-uri create, se vor alege, prin tragere la sorți, cei 2 ambasadori BRAN la festival și cei 7 deținători de Bransylvania NFTs care vor participa la inaugurarea filialei Distileriile BRAN Miami.
 • extragerea câștigătorilor se va face aleatoriu, prin intermediul platformei random.org, în baza selecției de @herotags.

 

 • Beneficii, reduceri substanțiale și premii în exclusivitate, în momentul participării la festivalurile partenere din România sau alte evenimente marca Distileriile BRAN.

 

 • în momentul participării brandului Distileriile Bran la târguri, festivaluri, expoziții sau alte evenimente din România, fiecare deținător de Bransylvania NFT va beneficia de 25% reducere la barul / standul BRAN.
 • reducerile substanțiale și premiile în exclusivitate se vor acorda strict pe durata evenimentelor.

 

Limitarea răspunderii

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară Regulamentul. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, poate refuza acordarea premiului.
Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude, definitiv orice participant care, prin comportament fraudulos, afectează bunul mers al Regulamentului.

Forța majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total, ori parțial, executarea Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice acest lucru  în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Taxe

Organizatorul este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu, cu reținere la sursă și a tuturor taxelor sociale legale.

Confidențialitatea datelor

Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, deținătorii Bransylvania NFTs  își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului în vederea deliberării, validării, atribuirii premiului, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

SC ALCO ROM S.R.L. garantează că prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Regulamentului European privind Protecția Datelor (GDPR), cât și a legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție (art.15).

SC ALCO ROM S.R.L. se angajează să nu dezvăluie niciun fel de date personale către terți, cu excepția împuterniciților acestuia pentru prelucrarea de date personale.