Termenii și condițiile de mai jos stabilesc cadrul legal care se aplică utilizării de către dumneavoastră a site-ului distileriilebran.ro.

Termenii și condițiile de pe această pagină se completează cu restul termenilor și condițiilor de pe site, dar și cu legislația românească în vigoare. Folosirea acestui site implică acceptarea tuturor termenilor și condițiilor aferente. Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii și condițiile fără o notificare prealabilă.

Acest site este operat de S.C. ALCO ROM S.R.L.

S.C. ALCO ROM S.R.L. este o persoană juridică română, cu sediul social în județul Satu Mare, comuna Mărtinești, nr. 165 C, având codul de înregistrare fiscală RO 3895180, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.: J30/421/1993, tel: +40 748084878, denumită în continuare “DistileriileBran.ro”.

Prin accesarea site-ului www.distileriilebran.ro, toți utilizatorii consimt în mod expres să respecte termenii și condițiile prezentate mai jos, precum și legislația aplicabilă în domeniu, inclusiv termenii și condițiile politicii de confidențialitate, care se regăsesc detaliate, separat, în secțiunile prezentate pe site.

 

Interpretarea termenilor

Site – domeniul distileriilebran.ro, precum și subdomeniile și subfolderele acestuia. Site-ul de față are rol exclusiv de prezentare a produselor și direcționare spre distribuitorii de la care se pot achiziționa aceste produse.

Distileriile Bran – denumirea comercială a S.C. ALCO ROM S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social județul Satu Mare, comuna Mărtinești, nr. 165 C, având codul de înregistrare fiscală 3895180, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.: J30/421/1993. Distileriile Bran reprezintă Producătorul tuturor Produselor prezentate pe Site (băuturi alcoolice).

DistileriileBran.ro – platformă online tip site de prezentare, deținută de S.C. ALCO ROM S.R.L.

Utilizator – orice persoană cu vârsta peste 18 ani care navighează pe site-ul www.distileriilebran.ro.

Abonat – orice utilizator care a transmis și finalizat o înscriere la newsletter pe site-ul www.distileriilebran.ro.

Solicitant – orice utilizator care a transmis o cerere prin intermediul formularului de contact de pe site-ul www.distileriilebran.ro.

Client -orice persoană fizică în vârstă de cel puțin 18 ani sau o persoană juridică ce își face un cont pe site-ul unuia dintre Distribuitori și plasează o comandă, care este confirmată ulterior de Distileriile Bran.

Distribuitor – Orice persoană juridică ce comercializează produsele S.C. ALCO ROM S.R.L. în baza unui contract prealabil.

Produs – orice produs prezentat pe pagina corespondentă din site-ul www.DistileriileBran.ro. În anumite situații, pot apărea în practică eventuale diferențe, nesemnificative, care nu sunt de natură să modifice caracteristicile esențiale, de bază, ale produsului.

Specificații – toate detaliile privind produsele încărcate pe site (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea având caracter exemplificativ și nu limitativ).

Prezenții termeni si condițiile generale de prezentare a Produselor se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum și oricărei alte norme în materie, în vigoare la data accesării Site-ului. În măsura în care există norme care guvernează aceeași situație de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea normă cu caracter mai favorabil față de partea în culpă.

Atunci când termenii de mai sus sunt folosiți pe DistileriileBran.ro, au semnificația dată mai sus. Puteți identifica acești termeni definiți anterior prin faptul că încep cu majuscule. Când ne referim la ”noi”, înțelegem Distileriile Bran.

 

Termeni și condiții generale

Vizitarea și utilizarea site-ului DistileriileBran.ro, proprietate a SC ALCO ROM SRL, implică acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos:

Utilizarea site-ului www.DistileriileBran.ro (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea Utilizatorului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel încât beneficiază de drepturile legale pentru a consuma alcool, și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut.

DistileriileBran.ro este un site de prezentare. Produsele afișate pe site se comercializează prin intermediul Distribuitorilor, pe site-urile proprii, indicate ca atare pe paginile de Produs. Prețul acestora se poate schimba fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor. Odată plasată și confirmată o comandă, prețul final al acesteia nu se mai poate modifica față de Clientul care a plasat comanda respectivă.

Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site-urile Distribuitorilor. Acesta conține toate taxele, cu excepția taxelor de curierat. El poate fi modificat oricând, fără o notificare prealabilă. Clienții vor plăti mereu prețurile existente pe site la momentul plasării produselor.

Promoțiile/ofertele de pe site-urile Distribuitorilor sunt valabile în limita stocului disponibil pe site și în perioada și condițiile indicate de către Distribuitori.

Distileriile Bran pot refuza onorarea unei comenzi sau o pot anula unilateral dacă aceasta a fost plasată de o persoană care a manifestat o atitudine/conduită ostilă, cu vădită rea credință față de noi.

Potrivit legislației românești, băuturile alcoolice pot fi cumpărate doar de persoanele care au împlinit 18 ani. Livrarea unei comenzi care conține băuturi alcoolice poate fi anulată în orice moment dacă se constată, prin orice mijloace, în orice moment, că în intervalul comenzii și cel al livrării sale efective, că cel care a plasat comanda este minor.

Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse site-ului sau conținutului aparținând ALCO ROM SRL, în conformitate cu legislația română în vigoare.

ALCO ROM SRL îşi rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului DistileriileBran.ro, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

ALCO ROM SRL  nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul DistileriileBran.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.

Toate produsele afișate pe DistileriileBran.ro beneficiază de condiții de garanție de conformitate potrivit legislației române, dar și a politicilor comerciale ale producătorului și Distribuitorilor autorizați.

Toate produsele sub marca Distileriile Bran comercializate de Distribuitorii autorizați indicați pe Site provin din surse autorizate de SC ALCO ROM SRL.

2.12. Orice reclamație privind deficiențe ale produselor achiziționate de pe site-urile Distribuitorilor pot fi trimise pe adresa de mail contact@distileriilebran.ro. Acestea vor fi soluționate într-un termen rezonabil.

 

Conținutul site-ului

Accesarea site-ului www.distileriilebran.ro înseamnă şi acceptarea condiţiilor de mai jos:

Conţinutul paginilor este proprietatea intelectuală a SC ALCO ROM SRL, astfel se rezervă dreptul de autor asupra conţinutului.

ALCO ROM SRL. îşi rezervă toate drepturile legate de copierea, distribuirea totală sau parţială a conţinutului apărut pe paginile web ale sale. Fără acordul prealabil al proprietarului este interzisă prelucrarea şi valorificarea integrală sau partială a paginilor web (text, grafică, fotografii, material audio sau video, structură etc.).

Denumirea Distileriile Bran, respectiv logo-ul Distileriile Bran, sunt mărci înregistrate, astfel supuse dreptului de autor. Utilizarea lor, exceptând referirile, este posibilă numai cu acordul scris, expres și prealabil al proprietarului.

Din cuprinsul paginilor web ale Site-ului, conţinutul poate fi preluat numai cu condiția de a plasa link înapoi către www.distileriilebran.ro.

Distileriile Bran îşi rezervă dreptul să rescrie sau să actualizeze conţinutul paginilor Site-ului, sau să suspende accesibilitatea acestora, fără nicio notificare în prealabil.

ALCO ROM SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, upgrade-uri etc.

Întregul conţinut al site-ului, incluzând texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea ALCO ROM SRL şi este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Resursele de pe Site nu pot fi folosite decât în scopul informării Utilizatorilor și Clienților DistileriileBran.ro. Acestea nu pot fi folosite în alte scopuri fără acordul scris al SC ALCO ROM SRL. Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal. Acestea nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel de document sau material.

ALCO ROM SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii ALCO ROM SRL fără acordul scris al acesteia.

Fotografiile și ilustrațiile existente pe Site-ul DistileriileBran.ro nu pot fi preluate sau utilizate în niciun scop de terțe părți, fără acordul scris al SC ALCOROM SRL!

Datele personale ale cumpărătorilor vor putea fi transmise autorităților în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Folosirea fără drept a acestor informații (conținut) atrage răspunderea juridică, de natură civilă sau penală, după caz. Nu se pot extrage sau refolosi în mod sistematic părți din site sau conținut, fără acordul scris al SC ALCOROM SRL.

Brandul Distileriile Bran nu se face responsabil pentru posibilele diferențe de culori între cele afișate pe monitorul/ dispozitivul Clienților/Utilizatorilor și cea a produselor.

Prin accesarea site-ului DistileriileBran.ro sau trimiterea de e-mail-uri adresate ALCO ROM SRL, comunicarea se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la DistileriileBran.ro în modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site.

Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare.

Se consideră utilizare abuzivă a site-ului orice utilizare făcută cu rea credință, într-un mod contrar practicilor în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare, în orice alt mod care poate produce prejudicii DistileriileBran.ro, ori în cu totul alte scopuri decât cele specifice utilizării normale a site-ului.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator ori Solicitant, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează Site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii SC ALCO ROM SRL, organele competente (inclusiv cele penale) urmând a fi sesizate sub acest aspect.

Fraudele și tentativele de fraudă vor fi pedepsite potrivit legislației penale în vigoare, iar părțile prejudiciate pot cere în instanță repararea prejudiciilor morale sau pecuniare, după caz.

 

Politica de confidențialitate

Prin utilizarea site-ului DistileriileBran.ro, navigare și/sau trimiterea unui formular, Utilizatorul este de acord cu colectarea unor informații personale, necesare pentru trimiterea răspunsurilor sau pentru utilizarea într-un mod cât mai eficient a site-ului.

DistileriileBran.ro respectă în totalitate legislația românească și tratatele internaționale în ceea ce privește colectarea datelor personale. Informațiile din formular vor fi folosite doar în scopul trimiterii răspunsului. Distileriile Bran se obligă să nu facă publice sau să vândă aceste date.

Utilizatorii pot solicita în orice moment ștergerea oricăror date colectate de Distileriile Bran, prin intermediul platformei. Cererea va fi onorată în interval de maximum 10 zile lucrătoare de la momentul înregistrării ei.

Distileriile Bran colectează informații personale prin intermediul cookie-urilor. Detaliile legate de acestea se găsesc în pagina care descrie Politica de cookie-uri.

 

Cesionarea și subcontractarea

Distileriile Bran poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzilor, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia în vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.

În caz de cesiune/subcontractare, DistileriileBran.ro rămâne răspunzător față de Client cu privire la modul în care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile față de Client.

 

Declinarea responsabilității. Forța majoră

SC ALCO ROM SRL nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conţinut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet. Imaginile de pe site-ul DistileriileBran.ro sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, culorii ș.a. fără notificare prealabilă.

SC ALCO ROM SRL nu garantează, de asemenea, nici disponibilitatea în stoc a produselor afişate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra, parţial sau integral, o anumită comandă depusă la Distribuitori în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediţiei, etc). Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii plătiţi pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediată a sumelor încasate deja de respectivul Distribuitor, dar nu şi alte despăgubiri.

Valoarea maximă a obligaţiilor SC ALCO ROM SRL faţă de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de SC ALCO ROM SRL de la clientul respectiv. După expedierea produselor, SC ALCO ROM SRL nu i se mai poate cere returnarea banilor în nici un fel şi, de asemenea, nici returnarea produselor.

În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afişate greşit pe site-urile Distribuitorilor, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greşit în baza de date, Distribuitorii îşi rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

SC ALCO ROM SRL își rezervă dreptul de a întârzia sau anula livrări ale produselor comandate în cazul în care acestea nu pot fi onorate din motive independente de noi, cum ar fi condițiile meteo nefavorabile, epidemiile, protestele etc.

Fiecare parte are dreptul să notifice cealaltă parte despre încetarea de plin drept a Contractului, în cazul în care în termen de 15 zile, unul dintre evenimentele de la punctul anterior nu încetează. În acest caz, nici una dintre părți nu îi poate pretinde celeilalte plata daunelor-interese.

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forța majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Legea aplicabilă. Litigii

Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între DistileriileBran.ro și Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens în care partea nemulțumită va transmite, în prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt să facă dovada recepționării de către cealaltă parte, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Prin folosirea Site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi SC ALCO ROM SRL.

În cazul unor eventuale conflicte între SC ALCO ROM SRL şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanță judecătorească din Satu Mare, în conformitate cu legile române în vigoare.

Orice litigiu apărut între Clienți, Utilizatori sau Distribuitori și Distileriile Bran va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care litigiul nu se poate soluționa pe cale amiabilă, acesta va fi soluționat de instanțele competente.

În instanță, litigiile vor fi soluționate după legislația românească. Competența teritorială a instanțelor va fi determinată după sediul SC ALCO ROM SRL: județul Satu Mare, comuna Mărtinești, nr. 165 C.

 

Modalități de plată disponibile:

Numerar – plata se face in lei, integral, la livrarea produsului prin curierat. Plata se va face direct catre firma de curierat pe baza de chitanta.
Plata cu cardul – procesare securizata prin intermediul NETOPIA Payments, comision 0%
Factura fiscala se emite doar pentru persoane juridice; la persoanele fizice se emite bon fiscal (se vor trimite in coletul expediat)

 

Politică de livrare a produselor/serviciilor:

Livrarea este GRATUITA pentru comenzile cu valoare mai mare de 235 LEI in orice localitate de pe teritoriul Romaniei aflata in lista localitatilor acoperite de FAN Courier.
Livrarea se face prin FAN COURIER.
Durata livrarii este de minim 5 zile lucratorare de la confirmarea telefonica a comenzii.
Produsele se afla in amabalajul original, sigilat, al producatorului si sunt asigurate pe tot parcursul transportului, pana la livrare.

 

Politică de retur/anulare a produselor/serviciilor:

Returnarea produsului/produselor comandate si livrate de SC Alco Rom SRL se va realiza exclusiv la adresa Sat.Martinesti, str.Principala nr.165,Comuna Odoreu, Judetul Satu Mare, cod postal 447214, prin predarea personala a acestora de catre clientul cumparator ori prin expedierea lor, cost suportat de Alco Rom SRL , prin FAN Courier, in termen de 14 de zile calendaristice de la data livrarii.
In cazul in care cumparatorul doreste inlocuirea unor produse, a unei comenzi deja livrate, costul de retur este suportat de catre cumparator.
Mentionam ca produsele se vor returna in ambalajul original (exact asa cum au fost livrate)

Pentru a trimite produsele retur, prin curierat este necesar sa ne transmiteti pe e-mail solicitarea dumneavoastra la adresa, SC ALCO ROM SRL office@alcorom.ro cu urmatoarele informatii:

– lista cu produsele propuse spre retur impreuna cu numarul de comanda;
– motivul returului;
– numarul de colete trimise spre retur;
– adresa de preluare completa, numarul de telefon si intervalul orar de ridicare;
– contul IBAN si numele complet al expeditorului;
– adresa de e-mail a cumparatorului

Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgârieturi, lovituri, timbrul deteriorat, etc. SC Alco ROM SRL va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea produselor.

Contravaloarea produselor comandate, livrate de SC ALCO ROM SRL si ulterior returnate de catre clientul cumparator, se vor restitui prin transfer bancar (la cele achitate cu cardul) si numerar (la cele achitate ramburs la primire).